Ajuntament de Sant Boi de Llobregat


Key metrics

29772 users
1 processes
18 assemblies
162 proposals
59 accepted proposals
598 comments
30 debates
113 meetings
9 survey answers
43 results
1499 supports
326 endorsements